Neringa FM

Naujienos

EU Aid Volunteer

Įgyvendinamas projektas humantarinės pagalbos savanorytės srityje: EU Aid Volunteers

Viešoji įstaiga „Jaunimo karjeros centras”, drauge su užsienio partneriais, įgyvendina projektą „ES pagalbos savanoriai: Europos organizacijų techninių pajėgumų didinimas ir ES piliečių dalyvavimo humanitarinės pagalbos veiksmuose galimybių ir prieinamumo gerinimas (More and Better EU Aid Volunteers)”.

Projekto tikslas:

Stiprinti savanorius siunčiančių organizacijų pajėgumus teikiant poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą ir vykdant ES pagalbos savanorių iniciatyvos veiklas bei padėti pasirengti institucijų sertifikavimui.

Projekto uždaviniai:

 • Didinti informuotumą ir įtraukti ES šalių platformas ir organizacijas į ES pagalbos savanorių iniciatyvos įgyvendinimą.
 • Stiprinti organizacijų pajėgumus Humanitarinės pagalbos ir ES pagalbos savanorių iniciatyvos srityse.
 • Pravesti interaktyvius mokymus bei skatinti komandinį darbą ir bendradarbiavimą.

Projekte yra naudojami gerosios patirties pavyzdžiai, kurie buvo sukurti ir patikrinti ankstesniuose ES pagalbos savanorių pilotiniuose projektuose, įgyvendintuose GVC ir APS.

Projekto trukmė:   2017 – 2019 (24 mėn.)

Projekto partneriai:

 • Gruppo Di Volontariato Civile / GVC , Italija – projekto koordinatorius
 • Fundacion Alianza Por Los Derechos/Aianza, Ispanija
 • Eesti People to People, Estija
 • Instituto Marques de valle Flor, Portugalija
 • Latvian Platform for Development Cooperation/LAPAS, Latvija
 • NGO Support Centre, Kipras
 • Jaunimo karjeros centras, Lietuva
 • National Platform of Non-governmental organizations /SLOGA, Slovėnija
 • The Hungarian Association of NGOs for development and Humanitarian Aid/ HAND, Vengrija
 • Bolonijos universitetas, Italija – asocijuotas partneris

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Situacijos, poreikių tyrimas ir vertinimas
 • Sukurtos internetinės mokymo/si priemonės atnaujinimas
 • E-mokymai projekto dalyviams
 • Ekspertų mokymai Bolonijoje
 • Trijų dienų projekto dalyvių mokymai Lietuvoje
 • Ekspertų iš GVC ar Alianza vizitai organizacijose Lietuvoje
 • Video filmų, lankstinukų kūrimas
 • Projekto sklaida

Mokymų Lietuvoje pagrindinės temos:

 • ES pagalbos savanorių iniciatyva
 • Kur ir kaip ES pagalbos savanoriai gali vykdyti savanorišką veiklą
 • Savanorių atranka, mokymai, stebėsena ir vertinimas
 • ES organizacijų dalyvavimas ES pagalbos savanoriai iniciatyvoje
 • Kaip tapti savanorius siunčiančia organizacija: standartai ir procedūros
 • Siunčiančių ir priimančių organizacijų partnerystė

Nuorodos:

The EU Aid Volunteers platform

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

Echo

https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid/

https://twitter.com/eu_echo

https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en

GVC

https://www.facebook.com/GVConlus

https://twitter.com/GVCItalia

https://www.instagram.com/gvconlus/

EU Aid Volunteers logo

Leave a Reply