Neringa FM

Naujienos

dirbtinis intelektas/ artificial intelligence

DigiAI: Šiuolaikinių skaitmeninių medijų raštingumas, dirbtinis intelektas ir jaunimo karjeros plėtra

DigiAI. Skaitmeninės technologijos suteikia galimybę laipsniškai keisti mokymosi ir mokymo praktiką, tačiau jos negarantuoja gerų mokymosi rezultatų ar sėkmingo ugdymo karjerai.

Mokiniai ir mokytojai yra skatinami naudotis naujausiomis technologijomis ir internetu, tačiau tik maža dalis jų turi reikiamų įgūdžių, kad galėtų išnaudoti visas naujųjų technologijų teikiamas galimybes. Siekdami patenkinti vartotojo poreikius, socialiniai tinklai ir paieškos sistemos naudoja dirbtinį intelektą (DI), kad vartotojui būtų teikiama jam pritaikyta informacija, o kartais ir klaidinanti. Vartotojas yra nukreipiamas DI norima kryptimi, ir tokiu būdu yra ribojama jam teikiama informacija. Esant tokiai situacijai, vartotojai privalėtų turėti kritinio mąstymo, skaitmeninių medijų raštingumo įgūdžių, kad išvengtų šio klaidinimo.

Kitas neigiamas aspektas yra automatizavimo ir DI galima grėsmė darbo rinkai ir karjeros plėtrai. Ekspertu vertinimu robotizuota automatika galėtų pakeisti 800 milijonų darbuotojų iki 2030. Kai kurie darbai smarkiai pasikeis, o kai kurie ir iš viso išnyks. Žemos kvalifikacijos darbai bus ateityje labiausiai pažeidžiami, bet ir aukštos kvalifikacijos darbai, kaip pvz. apskaitos tvarkymas, nukentės nuo automatizavimo proceso. Pedagogai, instruktoriai, konsultantai ir karjeros konsultantai taip pat turėtų atkreiti dėmesį į šią tendenciją.

Vienas iš problemos sprendimo būdų – projekto DigiAI įgyvendinimas

Pagrindinis DigiAI projekto tikslas yra parengti skaitmeninių kompetencijų mokymų programą ir medžiagą skirtą profesinio mokymo įstaigų pedadogams, mokytojams konsultantams ir karjeros konsultantams, dirbantiems įvairiuose jaunimo karjeros ir informacijos centruose.

Projekto tikslinės grupės

 • Mokytojai konsultantai, teikiantys ugdymo karjerai paslaugas profesinio mokymo įstaigose;
 • Karjeros konsultantai, dirbantys įvairiuose karjeros centruose;
 • Profesinio mokymo įstaigų mokytojų padėjėjai ir karjeros konsultantai;

Pagrindiniai produktai ir rezultatai

 • Mokymo moduliai šiomis temomis:
 1. Naujos skaitmeninių technologijų ir medijų raštingumo tendencijos;
 2. Dirbtinis intelektas ir pateiktos informacijos struktūra;
 3. Dirbtinio intelekto įtaka darbo rinkai;
 4. Netikros naujienos, kritinis mąstymas ir informacijos vertinimas karjeros plėtros veikloje;
 5. Prekių ar paslaugų užsisakymas internetu;
 6. Informacinis smurtas ir skaitmeninė gerovė;
 • Kompetencijos sistemos, apimančios žinias-įgūdžius-kompetencijas (savarankiškumas ir atsakingumas), lentelė.

Šeši mokymo moduliai yra tiesiogiai susiję su sukurta kompetencijos sistema, kurios struktūrą būtų galima lengvai panaudoti vertinant mokymosi pasiekimus naudojant ECVET.

 • Šeši trumpi skaitmeniniai mokymo vaizdo įrašai, iliustruojantys kiekvieną mokymo modulį;
 • Mokymosi valdymo sistema (LMS), susidedanti iš šešių mokymo modulių, šešių vaizdo įrašų ir kitos susijusios medžiagos, įskaitant įsivertinimo testus.
 • LMS pirmiausia gali būti naudojama savarankiškam mokymuisi, tačiau ji taip pat gali būti naudojama ir grupiniams mokymams.

Projekto trukmė : 2019 -2021 (18 mėn.)

Projektas yra įgyvendinamas, remiant Europos Komisijos Erasmus + programai

Daugiau informacijos apie projektą: https://digiai.eu/

erasmus logo permatomasdigiai logo