Neringa FM

Naujienos

Darius Jasaitis

Neringos savivaldybės merui – ypatingos pareigos

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis įsipareigojo artėjančiais 2017-aisiais metais dar didesnį dėmesį skirti darnaus turizmo vystymui.

Domėtis darnaus turizmo galimybėmis, apie jas kalbėti ir jas diegti merą D. Jasaitį skatins suteiktas Žaliųjų vietovių ambasadoriaus titulas. Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis – pirmasis šalies meras, kuriam Žaliųjų vietovių tinklo atstovai šį titulą suteikė.

Žaliųjų vietovių ambasadoriai – bendruomenė profesionalų, kurie siekia užtirkinti gerovę savo atstovaujamose vietose ir jose diegti darnaus turizmo principus. Šis pasaulinis judėjimas sukurtas ruošiantis Tarptautiniams darnaus turizmo plėtros metams, kurie Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sprendimu bus minimi artėjančiais 2017-aisiais.

NidaDarnus turizmas – tai pusiausvyra tarp turizmo sąlygoto ekonomikos augimo, aplinkos apsaugos, kultūrinių vertybių išsaugojimo, tenkinant turistų ir vietinių gyventojų poreikius bei išsaugant išteklius būsimoms kartoms.
Pasaulinis Žaliųjų vietovių ambasadorių judėjimas svarbus keičiantis patirtimi šiandien ypatingai aktualiais darnaus turizmo klausimais bei kartu su įvairių sričių profesionalais priimant sprendimus, skirtus gerinti gyvenimo kokybę, turistines paslaugas ir vystant tvarią ekonomiką.

„Neringa jau šiandien siekia gyventi darnaus turizmo principais. Šį siekį atspindi ir Neringos savivaldybės vizija, kalbanti apie Neringą kaip apie išskirtinio kraštovaizdžio ir darnios aplinkos pajūrio kurortą su svetinga bendruomene, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui ir poilsiui, kokybiškomis ir išskirtinėmis paslaugomis turistams, išpuoselėtu kultūriniu, istoriniu paveldu bei savita etnine kultūra. Tikiu, kad dalyvavimas šiame pasauliniame judėjime prisidės prie Neringos strateginių tikslų įgyvendinimo“, – kalba Neringos savivaldybės meras D. Jasaitis.

Žaliųjų vietovių ambasadoriais skiriami politiniai ir verslo lyderiai, bendruomenių atstovai, profesionalai atsakingi už darną ir rinkodarą. Taptadmas Žaliųjų vietovių ambasadoriu meras D. Jasatis įsiparteigojo siekti taikyti pripažintus Žaliųjų vietovių standartus, skleisti informaciją apie šį judėjimą ir darnų turizmą, prisidėti prie Žaliųjų vietovių ambasadorių tinklo plėtros. Ir, žinoma, prisidėti minint 2017-uosius – Tarptautinius darnaus turizmo plėtros metus.
Tai, kad Neringos savivaldybės merui suteiktas Žaliųjų vietovių ambasadoriaus titulas nulėmė ir tai, kad prieš kelis metus Kuršių nerijos teritorija buvo įrašyta į pasaulio darnaus turizmo vietovių šimtuką.

Leave a Reply