Neringa FM

Regata Neringa FM taurė

Neringa FM taurės regata

2018 rugpjūčio 25-26 dienomis

Nidos jachtų uostas

 

Nuostatai

  1. Regata

Siekiant paskatinti sportinio buriavimo vystymąsi vakarų Lietuvoje, organizuojama Neringa FM taurės regata.

  1. Varžybų programa:

Rugpjūčio 25 diena (šeštadienis)

10.00 – 11.30 Regatos dalyvių paraiškų pateikimas, dokumentų patikrinimas

12.00 – Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

13.00 – Regatos I etapo startas.

18.00 – Regatos II etapo startas.

Rugpjūčio 26 diena (sekmadienis)

10.00 – Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

11.00 – Regatos III etapo startas.

15:00 – Regatos apdovanojimai Nidos uoste.

 

  1. Reikalavimai regatos dalyviams:

3.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.

3.2. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją.

3.3. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš rega­tos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.

3.4. Visos jachtos, regatos dalyvės privalo reklamuoti regatos remėjus. Jachtos, nevykdančios šio reikalavimo, šalinamos iš regatos, jų rezultatas anuliuojamas.

  1. Regatos įskaita:

4.1 Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į įskaitos grupes:

Sportinė grupė – Jachtos, turinčios galiojantį (2018) ORC CLUB sertifikatą.

Laisvoji grupė – Jachtos neturinčios matavimo liudijimo.

4.2 Esant pakankamam dalyvių skaičiui, gali būti suformuojama grupė, kurioje rezultatai būtų skaičiuojami pagal ORC special scoring galimybes.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

5.1 Nugalėtojai kiekvienoje jachtų grupėje nustatomi atskirai.

5.2 Regata yra handikapinė. Sportinėse grupėse jachtos užimta vieta nustatoma perskaičiuojant pagal “ ORC Club“ formulę –  konkreti skaičiavimo metodika nurodoma Regatos instrukcijoje. Laisvojoje grupėje – naudojant ReScore sistemą.

5.3 Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos regatos nugalėtojos apdovanojamos regatos prizais.

5.4 Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo.

  1. Dokumentai kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:

6.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2017-2020 (ISAF Racing Rules of Sailing).

6.2. Tarptautinės kreiserinių jachtų matavimo taisyklės “ORC Rating Systems Rules “.

6.3. Nuostatai, Regatos instrukcija.

6.4. Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF“ Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020“ (Equipment Rules of Sailing).

  1. Starto mokesčiai:

7.1 Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 20 Eur jachtos mokestį. Visi regatos daly­viai moka starto mokestį: iki 18 metų – 10 Eur, kiti – 15 Eur.

  1. Išankstinė registracija

8.1. Rekomenduojama registruotis www.regatos.lt

8.2 Dalyviams neužsiregistravusiems www.regatos.lt, gali būti taikomas 50% didesnis jachtos startinis mokestis, bei 0,5% bauda jachtos balui.

  1. Paraiškos

9.1 Iki 2018 metų rugpjūčio 25 dienos 10:00 valandos regatos dalyviai, per www.regatos.lt privalo pateikti paraišką, įgulos sąrašą, galiojantį (2018) ORC CLUB sertifikatą). Išankstinės registracijos formos užpildymas patvirtiną sutikimą dalyvauti regatoje pagal Buriavimo varžybų taisyklių 3 punktą.

9.2 Jachtos, kurių išankstinės registracijos metu pateikti duomenys nesikeitė rugpjūčio 25 dieną nuo 10.00 iki 11.30 privalo sumokėti starto mokestį. Jachtos, kurių duomenys keitėsi per šį laikotarpį gali pateikti atnaujintas paraiškas.

9.3. Lenktynių komiteto prašymų dalyviai privalo pateikti šiuos dokumentus: Jachtos kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, visų įgulos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, matavimo liudijimo originalą, laivo bilietą, laivo techninės apžiūros dokumentus.

  1. Vadovavimas regatai:

10.1. Regatą organizuoja ir vykdo nepelno siekianti organizacija buriuotojų klubas „Vėtrungis“, bei VšĮ „Nord 55“ ir VšĮ „Neringa FM“. Regatai teisėjauja organizatorių patvirtintas regatos lenktynių komitetas.

10.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

 

Org. Komitetas

Kontaktams:

Vilius Tamkvaitis [email protected] 860620901